Δημιουργική απασχόληση

Εντελώς Δωρεάν για τους δικαιούχους του ΕΣΠΑ

Σε έναν όμορφο και ασφαλή χώρο 175 τετραγωνικών μέτρων, οι μικροί μας φίλοι μπορούν να διασκεδάσουν, να δημιουργήσουν, να αλληλεπιδράσουν και να αναπτυχθούν νοητικά και συναισθηματικά.

Στο ΚΔΑΠ Μικρόκοσμος, μπορείτε να επιλέξετε προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, που καλύπτουν το φάσμα των ενδιαφερόντων των μαθητών προσχολικής και σχολικής ηλικίας και διευρύνουν τους ορίζοντές τους.

Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης:

  • Θεατρικό παιχνίδι
  • Μουσικοκινητική αγωγή
  • Ρομποτική
  • Κατασκευές – χειροτεχνίες
  • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
  • Πηλοδημιουργίες
  • Ζωγραφική
  • Ζαχαροπλαστική
  • Just Dance
  • Γωνιές παιχνιδιού

Πρώτη Βάρδια 13:30 – 17:30

Κατά την Πρώτη βάρδια, η μία αίθουσα διατίθεται για τη μελέτη, η αίθουσα απασχόλησης για γωνιές ελεύθερου παιχνιδιού ενώ στην τρίτη για τα ακόλουθα προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης:

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευή
13:30

14:30
Κατασκευές – χειροτεχνίεςΠηλοδη-
μιουργίες
Ζωγρα-
φική
Κατασκευές – χειροτεχνίεςΠηλοδη-
μιουργίες
14:30

15:30
Ζωγρα-
φική
Κατασκευές – χειροτεχνίεςΠηλοδη-
μιουργίες
Ζωγρα-
φική
Κατασκευές – χειροτεχνίες
15:30

16:30
Πηλοδη-
μιουργίες
Ζωγρα-
φική
Κατασκευές – χειροτεχνίεςΠηλοδη-
μιουργίες
Ζωγρα-
φική
16:30

17:30
Θεατρικό
παιχνίδι
Μουσικοκινητική
αγωγή
Θεατρικό
παιχνίδι
Μουσικοκινητική
αγωγή
Θεατρικό
παιχνίδι

Δεύτερη Βάρδια 17:30 – 21:30

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευή
17:30

18:30
Θεατρικό παιχνίδι
(5-7 ετών)
Ρομπο-
τική
(8-9 ετών)
Γωνιές παιχνιδιού
(10-12 ετών)
Μουσικοκινητική
Αγωγή
(5-7 ετών)
Ζαχαρο-
πλαστική
(8-9 ετών)
Survivor
Games
(10-12 ετών)
Just
Dance
(5-7 ετών)
Ρομπο-
τική
(8-9 ετών)
Γωνιές παιχνιδιού
(10-12 ετών)
Θεατρικό παιχνίδι
(5-7 ετών)
Ζαχαρο-
πλαστική
(8-9 ετών)
Survivor
Games
(10-12 ετών)
Μουσικοκινητική
Αγωγή
(5-7 ετών)
Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση
(8-9 ετών)
Γωνιές παιχνιδιού
(10-12 ετών)
18:30

19:30
Ρομπο-
τική
(5-7 ετών)
Θεατρικό παιχνίδι
(8-9 ετών)
Πηλοδημι-ουργίες
(10-12 ετών)
Ζαχαρο-
πλαστική
(5-7 ετών)
Μουσικοκινητική
Αγωγή
(8-9 ετών)
Κατασκευές – Χειροτεχνίες
(10-12 ετών)
Ρομπο-
τική
(5-7 ετών)
Just
Dance
(8-9 ετών)
Ζωγρα-
φική
(10-12 ετών)
Ζαχαρο-
πλαστική (5-7 ετών)
Θεατρικό παιχνίδι
(8-9 ετών)
Πηλοδημι-ουργίες
(10-12 ετών)
Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση
(5-7 ετών)
Μουσικοκινητική
Αγωγή
(8-9 ετών)
Κατασκευές – Χειροτεχνίες
(10-12 ετών)
19:30

20:30
Πηλοδημι-ουργίες
(5-7 ετών)
Γωνιές παιχνιδιού
(8-9 ετών)
Θεατρικό παιχνίδι
(10-12 ετών)
Κατασκευές – Χειροτεχνίες
(5-7 ετών)
Survivor
Games
(8-9 ετών)
Μουσικοκινητική
Αγωγή
(10-12 ετών)
Ζωγρα-
φική
(5-7 ετών)
Γωνιές παιχνιδιού
(8-9 ετών)
Just
Dance
(10-12 ετών)
Πηλοδημι-ουργίες
(5-7 ετών)
Survivor
Games
(8-9 ετών)
Θεατρικό παιχνίδι
(10-12 ετών)
Κατασκευές – Χειροτεχνίες
(5-7 ετών)
Γωνιές παιχνιδιού
(8-9 ετών)
Μουσικοκινητική
Αγωγή
(10-12 ετών)
20:30

21:30
Γωνιές παιχνιδιού
(5-7 ετών)
Πηλοδημι-ουργίες
(8-9 ετών)
Ρομπο-
τική
(10-12 ετών)
Survivor
Games
(5-7 ετών)
Κατασκευές – Χειροτεχνίες
(8-9 ετών)
Ζαχαρο-
πλαστική
(10-12 ετών)
Γωνιές παιχνιδιού
(5-7 ετών)
Ζωγρα-
φική
(8-9 ετών)
Ρομπο-
τική
(10-12 ετών)
Survivor
Games
(5-7 ετών)
Πηλοδημι-ουργίες
(8-9 ετών)
Ζαχαρο-
πλαστική
(10-12 ετών)
Γωνιές παιχνιδιού
(5-7 ετών)
Κατασκευές – Χειροτεχνίες
(8-9 ετών)
Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση
(10-12 ετών)