Μικροί επιστήμονες

Η Φυσική, η Χημεία και η Βιολογία είναι βαρετά μαθήματα; Στον Μικρόκοσμο, οι θετικές επιστήμες είναι ευκαιρία για διασκέδαση και ανακαλύψεις.

Μέσω της κονστρουκτιβιστικής θεώρησης της μάθησης, οι μικροί μας επιστήμονες ανακαλύπτουν με τρόπο βιωματικό τα μυστικά του κόσμου που μας περιβάλλει.

Το κύτταρο, η ενέργεια, το φως, οι καταστάσεις της ύλης, οι χημικές ενώσεις και πολλοί άλλοι τομείς της επιστήμης μπαίνουν στο μικροσκόπιο της βιωματικής μάθησης και γίνονται κτήμα μας, με τρόπο παιγνιώδη και κατανοητό για κάθε ηλικία.

Τα βιβλία είναι περιττά, όταν η επιστήμη ξεδιπλώνεται μπροστά μας…

Ραντεβού κάθε Τρίτη, στο πρόγραμμα των «Μικρών Επιστημόνων»!

Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Μανώλης Φουσκολαγουδάκης.

Πατήστε εδώ για να δείτε πλούσιο φωτογραφικό υλικό από το πρόγραμμα «Μικροί Επιστήμονες»