Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα 2018-2019

Δευτέρα

09:00-13:00 Μικρό σχολείο
14:00-16:30 Μελέτη

17:45-18:45 Μικροί Πρωταθλητές/Baby Yoga
19:00-20:30 Chef kids

Τρίτη

09:00-13:00 Μικρό σχολείο
14:00-16:30 Μελέτη
17:00-18:30 Μουσικοκινητική αγωγή & Θεατροϊστορίες
19:00-20:00 Ρομποτική Ι: WeDo Projects

Τετάρτη

09:00-13:00 Μικρό σχολείο
14:00-16:30 Μελέτη
18:00-19:00 Baby group
19:30-20:30 Ρομποτική ΙΙ: WeDo 2.0 Projects

Πέμπτη

09:00-13:00 Μικρό σχολείο
14:00-16:30 Μελέτη
17:00-18:30 Yoga Kids
19:00-20:00 Ρομποτική ΙΙI Mindstorm Projects

Παρασκευή

09:00-13:00 Μικρό σχολείο
14:00-16:30 Μελέτη
18:00-21:00 Διοργάνωση πάρτι

Σάββατο

11:00-12:30 STEM – Ρομποτική ΙΙΙ: Space Project
12:30-14:00 Παιχνιδοδημιουργίες
14:00-16:00 Προετοιμασία για τις εξετάσεις των Πρότυπων Γυμνασίων
18:00-21:00 Διοργάνωση πάρτι

Κυριακή

11:00-14:00 Διοργάνωση πάρτι
18:00-21:00 Διοργάνωση πάρτι