Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζετε για τις αιτήσεις για το ΕΣΠΑ

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζετε για τις αιτήσεις για το ΕΣΠΑ

Η ΕETAA ανακοινώνει την εκκίνηση της διαδικασίας για την υλοποίηση του Προγράµµατος «Προώθηση και Υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόµων µε αναπηρία σε υπηρεσίες δηµιουργικής απασχόλησης». Η Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τους υποψηφίους, θα δηµοσιευθεί εντός των επόµενων ηµερών. Δικαίωµα συµµετοχής για τα