Δραστηριότητες στα Αγγλικά

Μύθος 1: Η εκμάθηση Αγγλικών κοστίζει.

Μύθος 2: Η εκμάθηση Αγγλικών είναι μια βαρετή διαδικασία.

Μύθος 3: Η εκμάθηση Αγγλικών απαιτεί μελέτη.

Στον Μικρόκοσμο καταρρίπτουμε τους μύθους και μαθαίνουμε Αγγλικά μέσα από διασκεδαστικές, δημιουργικές δραστηριότητες!

Γίνετε μέλη της συντροφιάς μας και μάθετε τον τρόπο…