Δημιουργική απασχόληση

 

Στον Μικρόκοσμο προσφέρουμε προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης:

  • Μικροί Πρωταθλητές
  • Baby Group (Baby Μουσικοκινητική & Messy Play)
  • Θεατρικό παιχνίδι
  • Μουσικοκινητική αγωγή
  • Ρομποτική Ι & ΙΙ
  • Κατασκευές – χειροτεχνίες
  • Πηλοδημιουργίες
  • Ζωγραφική
  • Master Chef Class

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα 2020 – 2021

 

Δευτέρα

14:00-16:30 Μελέτη
17:45-18:45 Μικροί Πρωταθλητές
19:00-20:15 Master Chef Class

Τρίτη

14:00-16:30 Μελέτη
17:15-18:30 Μουσικοκινητική Αγωγή
19:00-20:00 Ρομποτική Ι: WeDo 2.0 Simple Constructions

Τετάρτη

14:00-16:30 Μελέτη
17:15-18:30 Θεατρικό Παιχνίδι
19:00-20:00 Ρομποτική ΙI: WeDo 2.0 Projects & Mindstorm Constructions

Πέμπτη

14:00-16:30 Μελέτη
18:00-19:00 Baby group (Μουσικοκινητική-Messy Play)
19:15-20:30 Ζωγραφική

Παρασκευή

14:00-16:30 Μελέτη
17:15-18:30 Κατασκευές – χειροτεχνίες
18:30-19:30 Πηλοδημιουργίες