Προετοιμασία για εξετάσεις Πρότυπων Γυμνασίων

Η επιτυχία στις εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα Γυμνάσια της χώρας, απαιτεί ολοκληρωμένη προετοιμασία.

Στον “Μικρόκοσμο” οργανώσαμε ένα δομημένο πρόγραμμα εξοικείωσης των μαθητών με τα δύο εξεταζόμενα επιστημονικά πεδία.

Η διεπιστημονική μας ομάδα προετοιμάζει τους μαθητές της Στ’ Δημοτικού στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά με μεθοδικότητα, ώστε να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της γραπτής δοκιμασίας.

Ειδικά εγχειρίδια με όλη την απαραίτητη θεωρία και τις ανάλογες ασκήσεις προσφέρονται αποκλειστικά και δωρεάν στους μαθητές μας, προκειμένου οι μικροί μας φίλοι -μέσα από συστηματική προσπάθεια- να βρεθούν πιο κοντά στον στόχο τους.