Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα 2019-2020

Δευτέρα

09:00-13:00 Μικρό σχολείο
14:00-16:30 Μελέτη

17:45-18:45 Μικροί Πρωταθλητές
19:00-20:30 Master Chef Class

Τρίτη

09:00-13:00 Μικρό σχολείο
14:00-16:30 Μελέτη
17:00-18:30 Μουσικοκινητική αγωγή & Θεατροϊστορίες
19:00-20:00 Ρομποτική Ι: WeDo 2.0 Simple Constructions

Τετάρτη

09:00-13:00 Μικρό σχολείο
14:00-16:30 Μελέτη
18:00-19:00 Baby group
19:30-20:30 Ρομποτική ΙΙ: WeDo 2.0 Projects

Πέμπτη

09:00-13:00 Μικρό σχολείο
14:00-16:30 Μελέτη
17:30-18:30 Ρομποτική ΙΙI Mindstorm Projects

Παρασκευή

09:00-13:00 Μικρό σχολείο
14:00-16:30 Μελέτη
18:00-19:00 Baby group

Σάββατο

11:30-12:30 Messy Play for Kids
18:00-21:00 Διοργάνωση πάρτι

Κυριακή

11:00-14:00 Διοργάνωση πάρτι
18:00-21:00 Διοργάνωση πάρτι